Iiia Body Armor

Model > Alpha Shield

  • Hardcore Defense Alpha Ballistic Shield Nij Iiia 15x25 14 Lbs
  • Hardcore Defense Brand Ballistic Shield Nij Iiia 17x34 22 Lbs